Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

OTO SAMİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Açık Rıza Metni ile Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Oto Sami müşterilerin açık rızalarının temini amaçlanmaktadır.

Açık rıza gerektirmeyen durumlarda ise Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren durumlarda da Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel ilkelere uygun veri işlenmektedir.

Buna göre kişisel veriler, Oto Sami tarafından,

  • Ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
  • Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerimin tespit edilmesi,
  • Daha verimli ve iyi hizmet alabilmek adına beğenilerime, hobilerime, kişisel zevklerime, ziyaret ettiğim sayfalara, siparişlerime ve şikayetlerime ilişkin profilleme yapılmasına ve raporlamaların oluşturulması,
  • Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
  • Üyelik işlemlerimin tesis edilmesi,
  • Üyelik ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,

amaçlarıyla işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.